Semináre


Evanjelizácia v kontexte kultúry
Baška Muchová

Aby aj môj neveriaci kamarát uvidel že Ježiš je nádherný...

Ak miluješ Pána Ježiša, tvoje srdce horí pre evanjelium, no možno sa často pýtaš: Ako hovoriť evanjelium spôsobom, ktorému bude rozumieť môj neveriaci spolužiak? Ako môžem použiť bežný rozhovor na zvestovanie evanjelia? Ako môžem hovoriť o Ježišovi spôsobom, ktorý je zaujímavý a zároveň neubrať z evanjelia?

Na tomto seminári by som chcela hovoriť o tom, čo je evanjelizácia a evanjelizačný spôsob života. Ako evanjelium kontextualizovať bez toho, aby sme z neho ubrali a ako je možné využiť špecifiká kultúry ako platformu pre zvestovanie evanjelia.

Sex - oheň mimo krbu ničí
Danny Jones

Pán Boh sám vymyslel sex a urobil ho úžasným. Všetko v tomto svete sa ale snaží tento Boží perfektný plán ukradnúť alebo zničiť. Keď nás Pán Ježiš vykúpil, tak do tohto balíka vykúpenia bol zaradený aj sex. Najlepší sexuálny život čaká každého veriaceho človeka, ktorý sa rozhodne tomuto pôvodnému plánu so sexom podriadiť.

Veríš tomu? Máš sa na čo tešiť.

Čo ešte môžem .... ? - "zahrávanie sa s hriechom"
Marek Sonoga

- je to naozaj nebezpečné ?
- osobný príbeh prehry a víťazstva

Prirodzená evanjelizácia
Pavol Andraško

Je ti zdieľanie evanjelia prirodzené alebo ti prebehnú zimomriavky ak si predstavíš, že by si ho mal povedať spolužiakom, kamarátom, ...? Môže mi to vôbec byť prirodzené alebo je to len pre obdarovaných ako bol Billy Graham? V škole, v práci, v obchode stretávame mnoho ľudí, ktorí nepoznajú Boha. Božie slovo nám hovorí: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy“, „Veď ja sa nehanbím za evanjelium“. Toto poslanie je veľkým požehnaním, ktoré prináša so sebou výzvy.

Na seminári sa spoločne pozrieme na to, ako nás Boh môže premeniť na „rybárov ľudí“ v našom okolí, aby sme naplnili poslanie na zemi. Verím, že zdieľanie evanjelia nemá byť neprekonateľným strachom, ale v Božej sile radosťou.

Už nie som skeptik.
Pavol Mrština

"Skepticizmus" je rakovinou dnešnej doby. Chcel by som ti ukázať, ako prežiť a osláviť Ježiša uprostred pochybujúceho, hundrajúceho, disujúceho a neprajného sveta i cirkvi.

Komfort je modla
Richard Nagypál, Ben Uhrin

Každý učiteľ, vychovávateľ a pracovník s mládežou sa s ním už stretol. Má mdlý pohľad, hľadí do zeme alebo len tak do blba, na otázky odpovedá úsečne a plytko, najviac ho baví hrať počítačové hry alebo četovať na Messengeri. Mladý neprebudený človek.

Náš život je príliš cenný a naše povolanie príliš veľké na to, aby sme nevysali život do poslednej kvapky. Najväčšou modlou 21.storočia je komfort. Božie kráľovstvo však dobývajú násilníci, ktorí riskujú a ktorí sa neboja, ktorí majú vôľu a ktorí vedia, že je len smrť alebo sláva - nič pomedzi. Nesmieme si dovoliť presnívať svoj život s otvorenými očami, v polospánku prežívať na správach z dennej tlače a s hluchými hudobníkmi a slepými básnikmi sa flákať v prístave. Sme povolaní vyplávať na hlboký oceán. Je čas zdvihnúť kotvy.

Ako nájdem sám seba, keď ma prvý našiel Boh?
Táňa Trusíková

Niekedy je ťažké byť sám so sebou spokojný a zvládnuť všetky vzťahy, zodpovednosti a očakávania, ktoré sa na mňa tlačia. Ak lepšie rozumiem, kto som, ako ma asi vidí Boh, aký má plán s mojím životom On, môže mi to pomôcť lepšie sa zorientovať.

Na tomto seminári budeme spolu hovoriť o svojej identite, o tom, ako môžeme lepšie zistiť, kým sme, čo nám k tomu pomáha a čo naopak obraz o sebe samom skresľuje. Budeme premýšľať aj nad tým, ako nám môže pomôcť k spoznávaniu samého seba spoznávanie Boha a Jeho slova.

Osobnosť vedúceho v komplexnom svete
YMCA Slovensko

Súčasná spoločnosť a rýchlo sa rozvíjajúci svet stavia pred mladých ľudí rôzne výzvy. Aj keď sa potreby ľudí po stáročia až tak nemenia, menia sa formy a možnosti ich napĺňania. Ako sa možeme stať takými kresťanskými vedúcimi, ktorí budú svietiť vo svojej komunite a priestore kde pôsobia, v tom mori otázok, rôznych nových výziev, možností a pohľadov na svet?
Čo je potrebné pre rozvoj osobnosti vedúceho? Ako získať potrebnú podporu?

Zuzu Konečná, programový sekretár YMCA na Slovensku
Dali Perašín, generálny sekretár YMCA na Slovensku

Kauza Biblia
Darko Kraljik

Je Biblia dôveryhodná? Je spoľahlivá a neomylná? A čo chyby v Biblii? Je dostatočnou autoritou pre spásu a život viery? Tieto otázky zamestnávajú mnohých ľudí. Na seminári "Kauza Biblia" budeme hľadať odpovede.
Späť na stránku

Ozvi sa nám!


Potrebuješ vybaviť vekovú výnimku, pômocť s niečím alebo máš otázky?
Neváhaj nám napísať alebo zavolať a pokúsime sa pomôcť!

Martin Tobák 0917 349 474
Zoli Kakaš 0907 731 428